Vastuullisuus

Vastuullisuus yrityksessämme

Vastuullisuus on kaiken toimintamme edellytys. Vastuullisuusohjeistomme ohjaa sekä johdon että työntekijöiden nykyistä ja tulevaa toimintaa. Näiden yhteisten ajatusten avulla muodostetaan ohjeisto sitä varten, miten organisaation onnistumisen kannalta eri tilanteissa vastuullisesti toimitaan. Olemme myös ylpeitä työstämme ja tavasta, jolla olemme ne saavuttaneet. Tämänkin takia haluamme toimia mahdollisimman eettisesti ja avoimesti kaikessa mitä teemme.

1. Yleisesti

  • Noudatamme kaikessa toiminnassamme Suomen lakia sekä Suomen viranomaisten määräyksiä ja asetuksia.
  • Noudatamme tietosuojavaatimuksia
  • Olemme 100% suomalaisessa omistuksessa ja maksamme verot Suomeen
  • Olemme poliittisesti sitoutumattomia
  • Sitoudumme reiluun kilpailuun
  • Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti

2. Henkilöstö

Ymmärrämme, että tärkein voimavaramme on henkilöstö ja teemme työtä sen hyvinvoinnin puolesta. Vain hyvinvoiva henkilöstö voi tuottaa asiakkaillemme parasta palvelua. Näin dynaamiselle alalla, joustavuus niin työntekijöiden välillä kuin työnantajankin suuntaan/suunnalta on hyvin luonnollista. Työntekijöillämme on paljon erityisosaamista, joten sen takia meillä on varsin selkeät toimenkuvat, mutta rutkasti myös vapautta sekä vastuuta. Kaikki toimivat toisiinsa luottaen, tasa-arvoisesti ja yhteistyössä toisistaan huolehtien. Kannustamme avoimeen ilmapiiriin, jossa kaikki mielipiteet ovat tervetulleita.

3. Laatu

Arvostamme laatua, luotettavuutta ja kestävyyttä. Pyrimme tarjoamaan asiakkaille vain laadukkaimpia ratkaisuja niin teknisesti kuin palvelunkin osalta. Roxtone®-radiopuhelimilla on vaatimusten mukainen CE RED-sertifikaatti.

4. Ympäristö

Ympäristövastuu on periaatteista huolehtimista sekä arjen ekotekoja. Pyrimme paperittomaan toimistoon ja tekemiseen, missä laskut ja lähetteet muodostuvat sähköiseen muotoon. Pyrimme myös hankkimaan 100 % uusiutuvaa sähköä Suomesta, painottaen aurinko- ja tuulienergiaa. Vaelluskalakantojen suojelussa haluamme näyttää esimerkkiä myös muille ja vapaasti virtaavat vedet ovat meille erityinen suojelun kohde ja lähellä sydäntä. Tavoitteemme on minimoida jätteen synty kaikessa toiminnassa ja siksi olemme pyrkineet välttämään yksittäispakattuja tuotteita ja muovin määrää tuotepakkauksissa. Lajittelemme ja kierrätämme jätteet parhaan kykymme mukaan. Iso osa arvokkaasta elektroniikasta pyritään huoltamaan ja näin huomattavasti pidentämään tavanomaista tuotteen elinkaarta.

5. Toimittajat

Tuotteemme ovat tutkittuja ja turvallisia. Tuomme kaikki tuotteet itse maahan. Toimittajamme ja tehtaamme ovat vuosien saatossa tarkkaan valikoituja ja meillä onkin erittäin pitkät suhteet vakiotoimittajiemme kanssa. Olemme myös tarkistaneet, että toimittajamme toimivat eettisten periaatteiden mukaisesti sekä ympäristön huomioiden. Suoritamme vierailuja toimittajien luona ja tapaamme heitä myös kansainvälisillä messuilla. 

6. Yhteistyökumppanit

Valitsemme yhteistyökumppaneiksemme vain yrityksiä, joilla on samat päämäärät yhteisen liiketoiminnan suhteen sekä jakavat kanssamme samat arvot ja vastuullisuuden matkalla päämäärään.

7. Hyväntekeväisyys

Haluamme laittaa hyvän kiertämään ja jaamme osan voitoistamme hyväntekeväisyyteen. Emme jaa liikelahjoja, vaan ohjaamme joka vuosi niihinkin tarkoitetut varat hyväntekeväisyyteen. Vuosien varrella lahjoituksia ovat meiltä vastaanottaneet mm. Pelastakaa Lapset ry (2015–2018), Lastenklinikoiden Kummit ry (2019) ja Mieli ry (2020).

Olemme myös antaneet veloituksetta radiopuhelimia yleishyödyllisten organisaatioiden käyttöön ja helpottaneet täten heidän työtään (mm. Suomen Punainen Risti). 

Olemme myös tarjonneet paikallisille nuorille kesätyömahdollisuuksia yrityksessämme.